Malmo 1973

Flag: Soviet Union Soviet Union - 52 Athletes

AthleteYear of BirthGender
BOGDANOV Leonid 1947M
BOGDANOV Viktor Mikhailovich1945M
BOIKO Valery Petrovich1938M
BYTCHKOV Vladimir Ivanovich1945M
CHELKOVSKY (SHELKOVSKY) Vladimir Ivanovich1946M
DEMANOV Victor Vladimirovitch1942M
DJORAEV Polat 1940M
EROCHENKOV Jury Petrovich1943M
FRENKEL Iakov 1947M
GOLOTA Nikola (Nicolay) Grigorievich1948M
IVANOVA Nina Vasilievna1947W
KALINA Olga Mikhailovna1947W
KAPOV Vasily (Vasili) Sergeevich1949M
KARAULOSHVILI Jak Vasilievich1946M
KATANSKY Vladimir Ilyich1944M
KHOMYAKOVA Nina Evgenievna1955W
KIASOV (KIAZOV) (KIYAZOV) Magomed Magomedovich1941M
KISELIOVA Marina Ologovna1954W
KLISHIN Alexandre Ivanovich1940M
KOMENDANTOV Alexandre Petrovich1947M
KULAKOV Gennady Valentinovich1946M
LESKOVA Tatiana Alexandrovna1955W
LUKASH Valery Ivanovich1950M
MAGNITSKY Igor Vasilievich1944M
MAKAROV Boris Mikhailovich1951M
MATVEIUK Vladimir Alexandrovich1944M
MERTCHANSKY (MERCHANSKI) Fiodor Vasilievich1950M
MESHI (MESKHI) Jury Grigorievich1949M
MINOSIAN (MINOSSIAN) Bedros Ovanesovich1939M
NAIDENOV Sergey Alexeevich1946M
PANIN Vasily Vasilievich1939M
PROTSENKO Liubov Ivanovna1954W
REDKINA Antonina Alexandrovna1942W
REKHVIACHVILI Nodar Fiodorovich1947M
RUDAK Nikolay Ivanovich1943M
RUKHLEDEV Valery Nikitich1948M
SEMENTSOVA Faina Alexandrovna1941W
SHUGAEV Jury Serafimovich1951M
SKOMOROKHOV Vyacheslav Semenovich1940M
SLUTSKAYA Elena Semionovna1947W
SMIRNOVA Tatiana Nikolaevna1948W
SOLODUKHINE (SOLODUKHIN) Anatole (Anatoly) Ergorovich1946M
SOLOVYEV Petr Tikhonovich1939M
STEBLIAN Alexandre Leontievich1950M
SULDIN Sergey Nikolaevich1954M
SULIMOV Viktor Petrovich1947M
TARASSOV (TARASOV) Valentin Andreevich1940M
TCHUIKOV Gennady Andreevich1945M
UZHAKIN Boris 1945M
VASILYEV Nikolay Vladimirovich1951M
VASIYIEV Nikolay Grigorievich1945M
ZELENIN Anatoly Alexeevich1939M