Nataliya BOZHKO

Photo - Nataliya  BOZHKO

Flag - UKR Ukraine

Deaflympic / World Championships Medals:

2 0 0

First Deaflympic Games: Copenhagen 1997

Born: 1974

Gender: w

Deaflympics / World ChampionshipsSportEventResult
Copenhagen 1997 *Table TennisDoubles
Copenhagen 1997 *Table TennisMixed Doubles
Copenhagen 1997 *Table TennisSingles5th
Copenhagen 1997 *Table TennisTeam (Women)6th
Rome 2001 *Table TennisDoubles5th
Rome 2001 *Table TennisMixed Doubles
Rome 2001 *Table TennisSingles
Rome 2001 *Table TennisTeam (Women)Gold
Melbourne 2005 *Table TennisDoubles5th
Melbourne 2005 *Table TennisMixed Doubles
Melbourne 2005 *Table TennisSingles4th
Melbourne 2005 *Table TennisTeam (Women)Gold
* Deaflympics