Flag: Russian Federation Russian Federation - 9 Athletes

AthleteYear of BirthGender
ALEKSEEV Alexey Ivanovich1961M
BEZOYAN Radiy 1989M
DEMIN Valentin Nikolaevich1982M
DIKEVICH Margarita 1982W
LUNEV Alexander 1974M
LYSENKO Elena Mikhailovna1986W
NOMINKHANOV Vilen 1976M
PAVLYUCHENKO Evgeniy Vitalyevich1972M
VOVK Anatoly 1977M
* Athlete has maiden or secondary name.