Flag: Russian Federation Russian Federation - 8 Athletes

AthleteYear of BirthGender
ALEKSEEV Alexey Ivanovich1961M
KADUSHKINA Elizaveta 1988W
LYSENKO Elena Mikhailovna1986W
PAVLYUCHENKO Evgeniy Vitalyevich1972M
PETRUSHENKOV Dmitry L.1987M
SMIRNOV Dmitry N.1976M
SMIRNOV Sviatoslav 1963M
VOVK Anatoly 1977M
* Athlete has maiden or secondary name.