Flag: Kazakhstan Kazakhstan - 6 Athletes

AthleteYear of BirthGender
DAULETALIYEV Zhomart 1978M
KOZHAKOV Rolan M
MORDOGOROVA Anna W
URAZALIYEV Darkhan 1986M
URAZALIYEVA Madina 1988W
YESPAYEV Gani 1977M
* Athlete has maiden or secondary name.