championships

Taipei 2003

Flag: Korea Korea - 8 Athletes