Taipei 2003

Bowling

Flag: Korea Korea - 8 Athletes