Meriden 1995

Flag: Australia Australia - 8 Athletes