New York 1980

Tennis

Flag: Australia Australia - 8 Athletes